Predstavitev

Turizem in izletništvo

Društva upokojencev imajo pomembno vlogo pri socializaciji starejših. Zaradi daljšanja življenjske dobe in boljšega zdravja se njihovo število povečuje, zato je za preprečevanje osamljenosti in izolacije ključno vključevanje starejših v različne društvene dejavnosti. Tudi v našem društvu vlada veliko zanimanje, če ne celo največje, za vključevanje naših članov v raznovrstne turistične dejavnosti in druženja. To so kopalni in turistični enodnevni izleti, večdnevna turistična potovanja, letovanja, ogledi muzejev in znamenitosti, obiski gledaliških predstav, različna srečanja, praznovanja in druge oblike dejavnosti, pri katerih je v ospredju predvsem druženje.
Izvedba turistične dejavnosti, omogoča sprostitev, druženje, rekreacijo, spoznavanje novih krajev in ljudi, obsega storitve, kot so avtobusni prevozi, prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija in prostočasne dejavnosti.
Pri pripravi letnega programa je treba upoštevati zakonodajo ter posebnosti starejše populacije in ustrezne specifične prilagoditve, še zlasti pri večdnevnih in tedenskih namestitvah. Glede na to smo zainteresirani predvsem za potovanja in letovanja v predsezonskem in posezonskem obdobju, pri čemer je pomembna oddaljenost določenega kraja, pri letovanjih na morju pa tudi oddaljenost od plaže, hotelsko dvigalo, možnost dietne prehrane, avtobusni prevoz podnevi in ne ponoči, cena itn. Zato je dobrodošla čim pestrejša ponudba, tako da imajo naši člani dovolj izbire, pri čemer ima znaten vpliv finančna zmožnost posameznika.
Pri oblikovanju programa tedenskih letovanj in večdnevnih turističnih potovanj so nam v pomoč izmenjave primerov dobrih praks ter ponudbe različnih TA. Veliko sodelujemo z lokalno Turistično agencijo Loka turist katere prednost je v tem, da je avtobus ves čas z nami tudi na letovanju, ki ga koristimo za različne izlete. Zaupamo ji zlasti ponudbe bolj oddaljenih destinacij, saj sami nimamo dovolj denarja, da bi si predhodno privoščili ogled poti in namestitve.

Več o turizmu v zborniku ob 70.obletnici društva in v glasilih Mi o sebi.

Predsednica komisije za turizem:
Cveta Škopelja