Letni program

Program dela komisije za turizem in izletništvo v letu 2023

Komisija za turizem in izletništvo je na osnovi ponudb za leto 2023 pripravila aranžmaje, po katerih je sicer tudi povpraševanje največje. Dejavnosti bodo potekale vse leto, le slediti jim bo treba. Določena dejavnost bo izvedena samo, če bo prijavljenih dovolj zainteresiranih in če nam bodo to dopuščale razmere glede virusa covid-19. Točni datumi, o katerih se sicer še nismo dokončno dogovorili, bodo navedeni v objavi oziroma v vabilu za posamezno aktivnost. Prijave sprejemamo na podlagi vsakokratne objave na oglasnih deskah v DU, na Šolski ulici in pri Pošti v Škofji Loki oz. v ustreznem zavihku na naši spletni strani (www.du-skofjaloka.si).

OKVIRNI PROGRAM LETOVANJ, IZLETOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI V LETU 2023

1. februar do 8. februar Izola Hotel Delfin (brezplačni prevoz)
2. marec do 5. marec Opatija – Dan žena
17. marec Zbor članov
9. maj do 11. maj Južna Češka
Junij Koroška – splavarjenje po Dravi
25. junij do 2. julij Delfin Izola
17. junij do 25.junij Karlobag - Hotel Zagreb
Julij in avgust Debeli Rtič (ob sredah)
1. september do 9. september Korčula – Hotel Adria
September Trgatev
1. oktober do 9. oktober Fojnica (BiH) - Zdravilišče Reumal
November Martinovanje

 

• Obiski gledaliških predstav bodo objavljeni v sprotnih objavah.
• Vsi, ki bi se želeli udeležiti enodnevnih kopalnih izletov v Izoli v organizaciji DU Železniki, se jim lahko priključite – veseli vas bodo.
• Prijave bodo upoštevane z dnem vplačila, če se ne bomo dogovorili drugače.
• Izletov in prireditev se udeležujete na svojo odgovornost.
• Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih dejavnosti.
• Vse dodatne informacije v zvezi s programi izletov lahko dobite v pisarni tajništva DU med uradnimi urami.

Predsednica komisije za turizem:
Cveta Škopelja