Vrste pomoči

VRSTE POMOČI STAREJŠIM

V okviru programa STAREJŠI ZA STAREJŠE  lahko organiziramo za posameznika   različne oblike pomoči. Kadar težava posameznika  zahteva pomoč strokovnjakov, se preko koordinatorice programa povežemo z ustreznimi strokovnimi službami kot so CSD, RK, CSSS Škofja Loka, Karitas, Zdravstveni dom in še drugimi ustanovami.

Enostavnejše oblike pomoči lahko izvajajo tudi  prostovoljci sami. Take pomoči so lahko:

 • Druženje
 • Telefonska pomoč
 • Sprehod
 • Krajši prevozi
 • Pomoč pri hišnih opravilih
 • Branje
 • Dostava iz trgovine
 • Dostava hrane
 • Dostava humanitarnih paketov
 • Pomoč pri osnovnih osebnih opravilih
 • Družabne igre
 • Drugo

 

___________________________________________________________________

 

PROSTOFER 

je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Kako deluje PROSTOFER?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz,  pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Kako postati PROSTOFER?

Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na Občino Škofja Loka.

Kontaktna oseba je Sabina Gabrijel, telefon: 04/5112-330 ali e-pošta: sabina.gabrijel@skofjaloka.si.

Vabljeni, prijavite se.!