Predstavitev

NAJEMNA STANOVANJA

V Sloveniji imamo za reševanje stanovanjskih vprašanj  poleg občasnih občinskih razpisov tudi Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja s sedežem v Ljubljani. Ta je lastnik 2840 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše osebe. Stanovanja so v 119 krajih po vsej Sloveniji, 62 takih stanovanj imamo tudi v Škofji Loki v Frankovem naselju. V strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, ki se oddajajo v najem za nedoločen čas.

Osnovni pogoji za najem pri Nepremičninskem skladu PIZ so:
- status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let
- primerno zdravstveno stanje oz. sposobnost samostojnega bivanja in
- sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Postopek najema stanovanja:
V postopkih oddajanja namenskih stanovanj Nepremičninski sklad PIZ sodeluje s Stanovanjsko komisijo pri Društvu upokojencev Škofja Loka. Komisija zbira vloge za najem in skladno s pravili 1 x letno sestavi prednostno listo za tekoče leto. V primeru prostega stanovanja komisija predlaga skladu novega najemnika na podlagi prednostne liste.