Predstavitev

Program Starejši za starejše

Program »Starejši za starejše« poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije, vanj pa je vključena večina lokalnih društev upokojencev. Namen programa je krepitev medsebojnega sodelovanja in organizacija pomoči občanom, starejšim od 69 let, da bi ti čim dlje lahko živeti na svojem domu. Zaradi inovativnosti in koristnosti programa za javno dobro je Evropska unija programu »Starejši za starejše« podelila visoko priznanje – NAGRADO »DRŽAVLJAN EVROPE 2017«

Program je namenjen vsem prebivalcem občine Škofja Loka, ki so starejši od 69 let in živijo v domačem okolju v vseh 62 naseljih. V občini živi približno 23.000 prebivalcev, od teh pa jih je približno 3.500 starejših od 69 let. Izvajanje programa poteka v obliki anketiranja, vnovičnega obiskovanja in organizacije potrebne pomoči. Prostovoljci ob prvem obisku pri starejši osebi izpolnijo anketo. Na podlagi ankete pridobimo osnovne podatke o tem, kako starejši med nami živijo. Na tej podlagi pripravimo vse nadaljnje dejavnosti, ki jih spremlja in vodi koordinator društva. društva. Če posamezniki potrebujejo preprostejšo pomoč, lahko prostovoljci pomagamo sami, kadar so težave zahtevnejše, pa vzpostavimo ustrezno institucionalno strokovno pomoč. Ob vnovičnih obiskih nas starejši že poznajo, z njimi spletamo prijateljske vezi in utrjujemo medsebojno zaupanje. Ob morebitnem pojavu težav in stisk nam jih potem tudi lažje zaupajo. Dragoceno je tudi preprosto druženje s starejšimi, saj tako prisluhnemo njihovim najrazličnejšim zgodbam in s tem marsikomu polepšamo dan. Prostovoljci in koordinator se moramo za delo v programu vsako leto obvezno izobraževati. Teme izobraževanja so prilagojene našim aktualnim potrebam. Koordinator usklajuje delo s prostovoljci na občasnih sestankih in ob njihovih osebnih obiskih v pisarni društva, ter ob tem zapišejo njene osebne podatke, morebitno potrebo po pomoči, njeno zdravstveno stanje, želje po druženju oz. način preživljanja prostega časa ter predloge in soglasje za vodenje evidence in vnovične obiske.

Koordinator:
Nežka Fojkar