MePZ Mavrica

PEVSKA SKUPINA MAVRICA pri DU Škofja Loka

Ustanovitev skupine

Pevska skupina Mavrica je bila ustanovljena 10. oktobra 2009 v knjižnici Društva upokojencev Škofja Loka, da bi se v njej družili člani, ki želijo spodbujati pevsko dejavnost in s tem popestriti kulturno dogajanje v društvu.

Na prvem sestanku leta 2009 so člani izbrali ime skupine »Mavrica«, se dogovorili o urniku vaj ter za predsednico predlagali Sonjo Dolinar. Skupina je prvič nastopila decembra leta 2010 v Centru slepih in slabovidnih v Stari Loki. Število članov se je z leti povečevalo. Za svoje delovanje je skupina sprejela svoja pravila in oblikovala svoje organe.

Delovanje

Skupina nastopa predvsem na dogodkih Društva upokojencev Škofja Loka in Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje (zbor članov DU, razstave v Galeriji Hodnik in kulturna prireditev »Pozdrav pomladi«). Poleg tega skupina zapoje tudi na prireditvah Društva invalidov Škofja Loka, srečanju Zveze borcev v CSS in na drugih prireditvah zunanjih organizatorjev.

Člani skupine se družijo še ob različnih drugih dogodkih, kot so strokovne ekskurzije, ogled jaslic pri Grebenarju s pohodom, praznovanje kulturnega dne, martinovanje, priprava in izvedba srečelova, praznovanje okroglih obletnic članov in druga praznovanja njenih članov. Člani skupine so veliko prostovoljnega dela opravili pri urejanju pevske sobe v prostorih stare vojašnice. Svoje dejavnosti redno predstavljajo v glasilu DU Škofja Loka »Mi o sebi«. Dejavni so tudi na drugih področjih delovanja upokojenskega društva in Društva U3. Geslo skupine je »Kdor poje, slabo ne misli«.

Vsako leto decembra se člani skupine Mavrica zberejo na zboru članov, na katerem sprejmejo  poročilo o delu skupine v minulem letu in program za prihodnje leto ter s tem seznanijo DU Škofja Loka. Skupina, v kateri so redni in podporni člani, se po večini financira z lastnimi sredstvi, sredstvi sponzorjev in sredstvi DU Škofja Loka, sicer pa vse svoje nastope opravi brezplačno.

Ob desetletnici delovanja je Pevska skupna Mavrica v prostorih stare vojašnice pripravila samostojni koncert. Člani, ki so tedaj v skupini delovali že od njenih začetkov, so prejeli posebno priznanje tako DU kot skupine.

Pevsko skupino Mavrica je vse do leta 2016 vodil zdaj že pokojni zborovodja Sašo Zagoršek.  Decembra 2016 je bil za predsednika skupine Mavrica izvoljen Rudi Zadnik, zborovodja pa je na povabilo novega predsednika postal prof. Viktor Zadnik. Na dejavnost skupine je zadnja leta vplivala znana situacija s pandemijo in tudi poškodba zborovodje, tako da dve leti ni bilo pevskih vaj. Med tem pa dejavnost članov ni zamrla, saj so se srečevali na strokovnih ekskurzijah, pohodih in drugih srečanjih.

Zdajšnje aktivnosti

Od januarja 2023 pevsko skupino vodi zborovodkinja Irina Guščina. Njen program obsega predvsem domače ljudske pesmi in pesmi iz zakladnice Borisa Franka. Prvi nastop skupine z novo dirigentko je bil marca letos na zboru članov DU Škofja Loka. Skupina se zdaj pripravlja na nastop v Centru slepih in slabovidnih v Stari Loki in na nastope na drugih prireditvah v okviru DU Škofja Loka. Za konec pomladanske sezone pripravljajo ekskurzijo na Štajersko, planinski izlet v Cerkljansko hribovje ter junijsko srečanje rednih in podpornih članov skupine. V sredini septembra pa se bodo začele  pevske vaje in priprave na prednovoletne nastope.

Skupino zdaj sestavljajo: Janez Bohinc, Lojze Čadež, Marijan Dolenc, Jelka Dolinar, Sonja Dolinar, Janja Eržen, Marjan Gortnar, Avgust Hartman, Ivo Jelenc, Franc Jesenovec, Iva Kogovšek, Leona Mlakar, Martina Mravlja, Marjeta Pivk, Breda Poljanec, Marija Strah, Marjeta Štrekelj, Milka Šmuc, Rudi Zadnik in Olga Žagar.

Rudi Zadnik,

predsednik