Ljudska univerza Škofja Loka https://www.lu-skofjaloka.si/

Knjižnica Škofja Loka https://www.knjiznica-skofjaloka.si/

Zdravstveni dom Škofja Loka https://www.zd-loka.si

Gorenjske lekarne - Lekarna Škofja Loka https://www.gorenjske-lekarne.si/enote

Turistično informacijski cente Škofja Loka www.visitskofjaloka.si