Novi predsednik DU Škofja Loka je mag. Miha Ješe

Lokacija: Škofja Loka - OŠ Mesto
Od:
Do:

Občni zbor članov  DU Škofja Loka je potekal v petek, 17. marca v prostorih OŠ Škofja Loka- Mesto s pričetkom ob 16.uri. Zbora se je udeležilo preko 140 članov.

 

Na zboru so člani sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo za preteklo mandatno obdobje ter sprejeli razrešnico dosedanjim organom DU. Osrednji točki dnevnega reda so bile volitve novega predsednika DU in ostalih organov DU ter podelitev priznanj.

Občnega zbora sta se udeležila tudi gosta predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in predsednik občine Škofja Loka Tine Radinja.

Zbor je pospremil nastop pevskih zborov Vrelec in Mavrica, glasbena zasedba Loške orglice in Contry plesna skupina Društva U3.

Dosedanjemu predsedniku DU Miru Duiću je potekel 4-letni mandat, v celoti je društvo uspešno vodil kar 16 let, za kar je prejel naziv častnega člana DU.   

Za novega PREDSEDNIKA  DU Škofja Loka je bil izvoljen mag. MIHA JEŠE,

za  PODPREDSEDNICO je bila izvoljena VESNA ČADEŽ,

za TAJNICO pa PATRICIJA ŽUMER.

V nadaljevanju je novoizvoljeni predsednik predstavil program dela s poudarki na aktivnostih vezane na skrbi za kakovost življenja starejših v Občini Škofja Loka njihovemu reševanju stanovanjskih problemov, usmeritvi v izobraževanje starejših s poudarkom na računalniškem opismenjevanju, povezovanju s starejšimi v Sloveniji in tudi v drugih državah ter selitvi v nove prostore društva.  

Po predstavitvi programa dela za naslednje mandatno obdobje sta novi in dosedanji predsednik društva podelila priznanja članom za požrtvovalno delo na različnih področjih.

Za prijeten in vesel zaključek zbora so poskrbeli plesalci Country skupine društva U3.

Poleg predsednika, podpredsednice in tajnice društva so udeleženci občnega zbora izvolili še ostale člane organov društva. 

Člani URAVNEGA ODBORA DU Škofja Loka (abecedni vrstni red):

Nežka Fojkar, Borjana Koželj, Nevenka Mandič, Irena Ropret Pipan, Nada Somrak, Cveta Škopelja, Rudi Zadnik, Milica Habjan.   

Člani NADZORNEGA ODBORA DU Škofja Loka: 

Sonja Dolinar, Miro Duić, Silva Žontar (predsednika člani Nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na prvi seji). 

Člani ČASTNEGA RAZSODIŠČA DU Škofja Loka: 

Ivan Hafner, Ela Dolinar, Alma Vičar (predsednika člani častnega razsodišča izvolijo izmed sebe na prvi seji).

Podeljena PRIZNANJA

Dobitniki VELIKIH PLAKET:

Milica Habjan, Nežka Fojkar, Sonja Dolinar, Rudi Zadnik; zraven predsednik DU Miro Duić.

 

Naziv ČASTNEGA ČLANA DU je prejel MIRO DUIĆ (drugi z leve).

Dobitniki MALIH PLAKET: Irena Pešelj, Ela Dolinar, Majda Franko, Anica Ziherl, Angelca Hafner, Vojka Mihelič.

PISNA PRIZNANJA so prejeli:  

Marica Mrak, Adi Kočar, Olga Loboda, Magda Malovrh, Marija Mihalič, Alma Vičar, Majda Klemenčič, Dragica Krek, Jožica Bergant, Cvetka Dorič, Meta Gartnar, Janka Groboljšek, Nada Kobler, Elizabeta Kocet, Avgust Hartman, Alojz Žitnik.

 

PISNA ZAHVALA je bila podeljena: 

TA Lokaturist, Hotel Delfin Izola.

 Nazaj